Zonne-energie

26-09-2017

De gemeente Vianen neemt zonnepanelen in gebruik. Op zes gemeentelijke panden zijn 534 zonnepanelen geplaatst, verspreid over Vianen, Hagestein en Everdingen. De panelen leveren stroom voor ongeveer 45 huishoudens. Een aanzienlijk deel (95 stuks) is geplaatst op het Stadhuis. Onderstaande foto is gemaakt tijdens de officiële ingebruikname door de wethouders Meurs en Wijnmaalen.

Twee regionale bedrijven, Greenspread en Solarart, hebben de zonnepanelen geplaatst waarbij SolarEdge uit Vianen de omvormers heeft geleverd. Verder hebben twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meegeholpen aan de realisatie. Zo is het project niet alleen goed voor het milieu en een lagere stroomrekening, maar draagt het ook bij aan meer lokale bedrijvigheid en biedt het een kans aan mensen om werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen.

Met de uitbreiding van het aantal zonnepanelen, wordt circa 20% van het gemeentelijke stroomverbruik duurzaam opgewekt.
Hiermee wordt vooruitgelopen op de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord (14% hernieuwbare energie in 2020).

Ingebruikname zonnepanelen door wethouders en Greenspread en Solarart

Op de foto, vlnr:
Hans Bloem (beheerder vastgoed), Sander Kooper (Greenspread), Gijs Savenije (projectleider), Frank Meurs (wethouder Duurzaamheid), Leendert Wijnmaalen (gemeentelijk vastgoed) en Ton Kromwijk (SolartArt)