Aanleg fietsstructuur De Limiet

20-03-2018

Voor de verkeersveiligheid is een goede fietsstructuur wenselijk. Het liefst in de vorm van fysiek gescheiden fietspaden. Of als hier ruimtelijk geen mogelijkheid voor is, door middel van brede fietsstroken op de rijbaan. Om de verkeersveiligheid en doorstroming op de bedrijventerreinen te bevorderen worden meerdere infrastructurele knelpunten opgepakt.

Het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs De Limiet is niet mogelijk omdat er te weinig ruimte is. Het creëren van zogenaamde fietssuggestiestroken (gekleurd asfalt op de rijbaan) is wel mogelijk. Fietsers kunnen zich hiermee veiliger verplaatsen van en naar het bedrijventerrein De Biezen en verder richting het buitengebied inclusief de golfbaan. De raad heeft eind 2015 geld gereserveerd voor de realisatie van deze fietssuggestiestroken op De Limiet en deze worden in de eerste helft van 2018 aangebracht. Uiteraard communiceren wel hierover tijdig met de aanliggende bedrijven, de VBVO en de parkmanager.

Fietsers die bij de rotonde op De Limiet - Laanakkerweg uit de fietstunnel onder de A2 door komen, worden soms over het hoofd gezien door automobilisten vanaf de Westelijke Parralelweg. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Eind 2017 stemde de raad in met een aanvullend budget voor de aanpassing van deze fietsoversteekplaats. Dit wordt met de aanbesteding van de overige werkzaamheden op de bedrijventerreinen meegenomen. Ook deze werkzaamheden voeren we nog dit jaar worden uit en worden afgestemd met de lokale ondernemers(verenigingen) en parkmanagers.