Duurzaamheidsfonds

20-03-2018

Het gaat zo goed met het verstrekken van de duurzaamheidsleningen dat het budget eind 2017 nagenoeg is uitgeput. Vooral de laatste maanden van 2017, onder meer doordat de lening meer ingeburgerd is geraakt in Vianen, is het snel gegaan.

Zo zijn er inmiddels 19 leningen verstrekt en staan er nog 13 aanvragen open bij de SVn voor de krediettoets. Hiervan kunnen er slechts 9 worden gehonoreerd als de krediettoets positief is. In de raad van 20 maart wordt daarom voorgesteld het budget aan te vullen met €150.000,- ten behoeve van de leningen.

Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Neem dan contact op met de gemeente Vianen!