Fysieke bereikbaarheid van de dorpen

20-03-2018

Om de leefbaarheid in de dorpen te versterken is het noodzakelijk de bereikbaarheid ervan te vergroten. Hiervoor is in het kader van de Investeringsagenda het project ‘Bereikbaarheid van de Dorpen’ aangenomen. Het gaat in dit verhaal om fysieke bereikbaarheid. 

De stichting Vitaal Dorp in Everdingen zet in op een goede bereikbaarheid van Everdingen en omgeving door gebruik te maken van deelauto's. Een aantal deelauto’s is al onder gebracht in een pool van privé auto’s.

Een concrete investering behelst de aanschaf van een elektrische bus voor personenvervoer, inclusief de noodzakelijke software om de bus te kunnen delen, onder meer te gebruiken voor de Winkel & Zo in Everdingen. De software voor het autodelen wordt ook in een aantal (3-5 tal) andere auto's geïnstalleerd. Voor deze investering is ondersteuning vanuit de gemeente gevraagd vanuit de daarvoor beschikbare middelen uit de Investeringsagenda.

Met dit plan komt de stichting Vitaal Dorp tegemoet aan de vervoersvraag in de dorpen, zoals gesignaleerd in de onlangs afgesloten Vitaliteitsonderzoeken. Het project kan starten zodra de subsidie door de gemeente Vianen is overgemaakt aan de stichting.