Herstel historische lanen

20-03-2018

Omdat de gemeente waarde hecht aan het behoud en herstel van historische lanen, is daarvoor budget beschikbaar gesteld. Van het oorspronkelijke budget is de aanschaf en aanplant van bomen in de Sparrendreef gefinancierd en zullen nog bomen worden aangeplant in de Buitenlandpoort. De ambitie strekt nog verder: ook aan de Hagenweg en Monnikendreef worden bomen van een grotere maat aangeplant.

Aan de Monnikendreef planten we een aantal platanen. Omdat deze dreef aangemerkt is als historische laan, zijn dit grotere bomen. Deze bomen zullen vanaf de Bentz-Berg verplant worden naar de Monnikendreef. Op de Bentz-Berg moeten deze bomen weg in het kader van dunning. Door ze te verplanten is kap niet nodig. In het voorjaar 2018 bereiden we de bomen voor op de  verplanting. In het najaar kunnen ze dan naar hun nieuwe plek aan de Monnikendreef.