Nieuwe projecten Landelijk Gebied

20-03-2018

Het programma Landelijk Gebied heeft twee nieuwe projecten gekregen: ‘Uitzichtlocatie Everdinger Waarden‘ en ‘Herstel/restauratie Batterij aan de zuidelijke Lekdijk’.
Beide projecten leveren een bijdrage aan het herstel van het landschap in de zone langs de Lek en aan het vergroten van de beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het gebied wordt daarmee aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars.

Van de kazemat aan de Utrechtse zijde van fort Everdingen wordt een uitzichtlocatie/ informatieplateau gemaakt. Het plateau moet daarvoor schoongemaakt worden en toegankelijk gemaakt worden. Op het plateau komen informatieborden over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De schietbaan wordt door middel van informatiepaneel gevisualiseerd

Er is een initiatief vanuit de bevolking, Stichting Honswijk-Everdingen, om de batterij aan de Lekdijk te herstellen. Vanuit de investeringsagenda wordt budget beschikbaar gesteld om de schuilplaats te herstellen en de toegang te verbeteren via een dijkafgang. Ook wordt er gekeken of er een picknicktafel en informatiebord geplaatst kunnen worden.