Opwaarderen en beveiligen vrachtwagenparkeerplaats

20-03-2018

Het vrachtwagenparkeerterrein aan de Hoogewaard biedt parkeergelegenheid voor vrachtwagens die niet of niet direct op het eigen terrein van de Viaanse bedrijven kunnen parkeren. Op het terrein bestaat een behoefte aan meer veiligheid en hygiëne. Hierin kan worden voorzien door het opwaarderen en beveiligen van de locatie. Hiertoe heeft de raad eind 2015 € 25.000,- gereserveerd. Dit budget heeft de raad eind 2017 opgehoogd met nog eens € 15.000,-.


De locatie zal doormiddel van bewakingscamera’s extra worden beveiligd en worden opgenomen in de totale beveiliging van de bedrijventerreinen. Verder worden vuilnisbakken en een sanitaire voorziening geplaatst. Inmiddels is gestart met het opstellen van een kort programma van eisen. Deze zal vervolgens worden meegenomen in de aanbesteding van diverse werkzaamheden voor de herstructurering van de bedrijventerreinen.

Door het bundelen van de aanbesteding van deze werkzaamheden met die voor de herstructurering van de bedrijventerreinen kan de gemeente kosten besparen. De aannemer zal zelf, in overleg, de planning en volgorde van de diverse werkzaamheden bepalen. Uitgangspunt is oplevering dit jaar. Om overlast tijdens de werkzaamheden te beperken zal er tijdige afstemming plaatsvinden met de betreffende bedrijvenverenigingen en de parkmanagers.