Taalstages

20-03-2018

De inburgering van statushouders bestaat uit het leren van de Nederlandse taal en maatschappelijke ori├źntatie. In het verlengde daarvan moeten zij ook de kernwaarden van de Nederlandse samenleving respecteren en (na voorbereiding daarop) een participatieverklaring ondertekenen.

Goede taalbeheersing is belangrijk om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Het volgen van de taallessen is het vertrekpunt, maar vooral oefening is nodig om tot (snellere) resultaten te komen.
Vanuit het lokaal taalpunt zijn er nu vrijwillige taalcoaches actief, maar er wordt meerwaarde gezien in taalstages voor statushouders bij instellingen en bedrijven. Voor de uitwerking daarvan is door de gemeenteraad 15.000 Euro beschikbaar gesteld. Samen met de bibliotheek en de Stichting Welzijn Vianen wordt daar nu een plan voor ontwikkeld.