Welzijn op Recept II

20-03-2018

Het project Welzijn op Recept bestaat sinds een jaar in Vianen en maakt het mogelijk voor eerstelijnszorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundigen om patiënten door te verwijzen naar de twee welzijnscoaches van Stichting Welzijn Vianen, Janny Liebe en Roos Rijcken. Het idee hierachter is dat mensen vaak net zo goed (of zelfs beter) geholpen zijn met sociaal contact, meer bewegen of een leuke dag invulling dan met een pilletje of een vorm van psychische hulpverlening.

Voor wie is Welzijn op Recept?

Het is bedoeld voor mensen die een moeilijke periode doormaken, die bijvoorbeeld tegenslagen of grote veranderingen hebben meegemaakt. Maar ook voor mensen met een chronische (psychische) aandoening, pijn, beperkte mobiliteit of die kampen met eenzaamheid, somberheid, of vragen op het gebied van zingeving.

Wat doet een welzijnscoach?  En hoe werkt het?

De welzijnscoach gaat het gesprek aan met degene die doorverwezen is en gaat samen met haar/hem zoeken naar de best passende oplossing. Dat kan heel verschillend zijn; zo kunnen mensen het best geholpen zijn door deel te gaan nemen aan welzijnsactiviteiten. Dat varieert van bijvoorbeeld kaartclub tot kunst café, van eettafel tot computercursus. Maar er is nog veel meer mogelijk door te gaan sporten of bewegen, of door vrijwilligerswerk te gaan doen, of door het vinden van een maatje (1 op 1 contact). Alles op maat, uitgaande van de wensen en behoeften van de cliënt. Ook de 1e begeleiding naar een activiteit, als iemand het spannend vindt om weer iets te gaan ondernemen, is mogelijk. Vianen heeft een breed aanbod van allerlei activiteiten en voorzieningen door verschillende organisaties waaruit wordt geput.

Als iemand een verwijzing krijgt dan wordt er binnen 5 dagen door een welzijnscoach gebeld voor een afspraak. Er kunnen dan 3 tot 6 gesprekken volgen. Als er een goede oplossing is gevonden dan neemt de welzijnscoach na een aantal weken weer contact op om te horen hoe het gaat.
Inmiddels zijn er in Vianen al zo'n 35 mensen via Welzijn op Recept geholpen. Dankzij het project is de samenwerking tussen zorg en welzijn verbeterd. Voor de inwoners van Vianen betekent dit dat er meer tijd en aandacht is, niet alleen de zorgkant, maar ook  voor het welzijn en welbevinden.  

Een gesprek aanvragen met de welzijnscoach voor uzelf of iemand  die ook wel wat hulp kan gebruiken? Vraag ernaar bij uw huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. Of neem direct contact op met een van ons.
Roos Rijcken                      Janny Liebe
06 8377 2567                     06 2927 0295
r.rijcken@welzijnvianen.nl  j.liebe@welzijnvianen.nl
www.welzijnvianen.nl
0347 374 097