Bedrijventerreinen

Binnen het aandachtsgebied Bedrijventerreinen zijn verbetering van de infrastructuur en verdere versterking van de samenwerking tussen en met de bedrijven de speerpunten.

Voor de versterking van het bedrijfsleven loopt een aantal projecten. Er wordt gewerkt aan infrastructurele maatregelen die zich onder meer richten op de doorstroming van het verkeer. In het kader daarvan wordt op dit moment onderzoek gedaan op en rond de Bentz-Berg in Vianen.

Een andere ontwikkeling is de oprichting van een garantiefonds voor startende ondernemingen. In de huidige voorbereidende fase is contact gelegd met externe belanghebbenden en met een specialist van de provincie Utrecht.

Ook een belangrijk onderwerp in dit verband is arbeidsparticipatie; het naar werk toe begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het verleden heeft de gemeente via PAUW Bedrijven de groenploeg versterkt. Dit wordt in uitgebreide vorm voortgezet in 2016.

De draagvlakmeting voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor De Biezen en De Hagen is begin april afgerond. De vereiste meerderheid van tweederde van de stemmen voor werd net niet gehaald (bijna 60% stemde voor). De VBVO constateert wel een duidelijke indicatie dat er behoefte is aan een meer gezamenlijke aanpak op de bedrijventerreinen. De VBVO gaat zich met dit gegeven op een vervolg beraden.