Bedrijventerreinen en verkeersdoorstroming

De westelijke kruising bij de afrit van de A2,  inclusief de lijnen en pijlen op de weg

De westelijke kruising bij de afrit van de A2, inclusief de lijnen en pijlen op de weg.

Het kruispunt afrit A2 (nabij hotel restaurant Van der Valk) is het drukste en meest complexe kruispunt van Vianen. Dat heeft onder andere te maken met het verkeer van en naar de drie   bedrijventerreinen: De Biezen, De Hagen en Gaasperwaard. Er is de afgelopen jaren een toenemende verkeersdrukte merkbaar met langere wachtrijen voor sommige richtingen als gevolg. Vanuit de investeringsagenda is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om wachttijden te verminderen en de doorloopsnelheid van het verkeer te bevorderen. Hierbij is onder andere gekeken naar de afstelling van de verkeerslichten. Dat gebeurde achter de schermen, met behulp van de computer, en ter plaatse, via observaties rond de ochtend- en avondspits.

Het is en blijft een erg druk en daardoor kwetsbaar kruispunt. Maar uit het onderzoek kwamen enkele verbeterpunten naar voren die eenvoudig te realiseren waren. Zo sprong het licht af en toe onnodig op rood voor een bus die vanaf het busstation het kruispunt op wilde, maar die op dat moment geen voorrang had moeten krijgen. Dit is er uitgehaald; de bussen krijgen alleen voorrang als dat nodig is, alleen voor de richting waar ze daadwerkelijk heen willen. Ook bleek het verkeer vanaf de noordelijke afrit (vanuit Nieuwegein) linksaf naar het centrum van Vianen niet optimaal te verlopen. Dit verkeer krijgt nu iets langer groen licht. Beide wijzigingen konden eenvoudig worden verwerkt in de verkeersregelinstallatie (VRI), de computer die de verkeerslichten aanstuurt.

Op dit moment kijken we ook of de witte lijnen, pijlen en puntstukken op het wegdek, op de twee kruisingen en de voorsorteervakken duidelijker kunnen worden gemaakt voor het verkeer. Bijvoorbeeld door hier en daar overbodige stippellijnen gedeeltelijk weg te halen. Verder wordt gekeken naar de twee rijstroken die vanaf de Westelijke Parallelweg rechtsaf gaan, naar het centrum en naar Utrecht. Hier kan mogelijk een betere aansluiting worden gemaakt op de voorsorteerstroken onder het viaduct. Dat zou de situatie voor het verkeer logischer maken in de avondspits, wanneer het overgrote gedeelte van het verkeer vanaf de bedrijventerreinen naar de A2 richting Utrecht gaat.

Met een klein aantal maatregelen hebben we een aanmerkelijke verbetering kunnen doorvoeren. De doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen houden onze aandacht.