Boerderij in de Kijker

Boederij in de kijker, afbeelding van de kinderen

Bij duurzaamheid denken we meestal aan spaarlampen en zonnepanelen. Minder snel aan water, afval, grondstoffen, natuur en voedsel, terwijl dat ook belangrijke onderwerpen zijn. Via het duurzaamheidsbeleid wil de gemeente dit graag onder de aandacht van inwoners en ondernemers brengen.

Het deelgebied Duurzaamheid binnen de investeringsagenda richt zich op het informeren over en het stimuleren van duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere door voorlichting op scholen, waarbij kinderen in de praktijk zien en leren over landbouw, veeteelt, voedselproductie, landschap en kringloop. Een van die projecten is Boerderij in de Kijker. Dit lesprogramma is ontwikkeld door de OdrU, onze partner bij het uitvoeren van milieutaken.

Zo heeft groep 3&4 van basisschool Meester Vos in Hagestein onlangs aan het boerderijproject meegedaan. Na een aantal lessen in de klas gingen zij op excursie bij de familie Van Rossum. Zij werden welkom geheten door wethouder Frank Meurs, die zich – net als de kinderen – prima vermaakte. Boerin José liet zien hoe het er in het echt aan toe gaat. Vervolgens legden de kinderen een interactieve belevingsroute af met opdrachten op het erf, in de stallen en in het weiland. Zo leerden zij van alles over het leven op de boerderij.

De leerlingen uit Hagestein waren de eersten die in dit kader een bezoek brachten aan een boerderij in hun omgeving. Hopelijk zullen er in het komende schooljaar nog veel groepen volgen.

Download deze video.