Cultuurhistorie

Foto van een schilderij met ruiterportret

Gemeente Vianen koestert haar cultuurhistorisch erfgoed. Samen kunnen genieten van een stuk historie verbindt ons als inwoners.

In 2014 verhuisde het Historisch Archief van het Stadhuis in Vianen naar het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) in Wijk bij Duurstede. Tijdens de voorbereiding van de verhuizing is de museale collectie van de gemeente geregistreerd. Tegelijkertijd is gekeken naar de staat van de collectie. Het rapport dat hieruit is voortgekomen was voor de gemeenteraad aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor de collectie. Het gaat daarbij in elk geval om het ruiterportret van Reinoud III van Brederode. De behandeling moet leiden tot de inschatting of er een grotere problematiek bij het schilderij aanwezig is die mogelijk aandacht vraagt. Verder krijgt het schilderij ‘Circusscene’ van Otto Eerelman een schoonmaakbeurt, inclusief nieuwe vernis. Voor de overige schilderijen zal nader worden bepaald of deze cosmetisch worden opgeknapt.

Foto van een schilderij met een circusscene