De VoorleesExpress helpt

Kind dat voorgelezen wordt

Foto: Ellen van Herk

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen meekomen op school en in de samenleving. Soms is daar wat extra hulp bij nodig. Hulp die er niet altijd is. Met als gevolg dat ruim tien procent van de Nederlanders laaggeletterd is. Gemeente Vianen vindt het belangrijk dat kinderen die hulp tijdig kunnen ontvangen.


Om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren, biedt de gemeente in samenwerking met de bibliotheek Lek & IJssel de VoorleesExpress aan. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin.

In 2016 doen in Vianen twintig gezinnen mee aan het voorleesproject. Naast de samenwerking met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), basisscholen, logopedisten en CJG wordt ook samengewerkt met Steunpunt Vluchtelingen Vianen. Onlangs was er tijdens de Nederlandse les gelegenheid om kennis te maken met de VoorleesExpress. Vijf gezinnen hebben zich direct aangemeld voor het komende voorleesseizoen.

De VoorleesExpress draait al enige tijd. Dankzij de investeringsagenda is het voortbestaan tot 2018 gegarandeerd.

Kind onder deken krijgt een boek voorgelezen

Foto: Ellen van Herk