Duurzaam Vianen

Energieconvenant op de foto

De gemeente Vianen gaat de komende jaren de energiehuishouding van haar panden verder verduurzamen. Dit doen we onder meer door uitbreiding van het aantal zonnepanelen op de daken van het Stadhuis en de Stadswerf. Voor beide is begin dit jaar een aanvraag ingediend voor SDE- subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze subsidie van het rijk garandeert over een lange periode een hoge vergoeding per hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Hiermee is de uitbreiding van de zonnepanelen niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening van de gemeente Vianen.

Onlangs hebben we het goede nieuws ontvangen dat de SDE-subsidie is toegekend voor de nog te plaatsen zonnepanelen op het Stadhuis. Uitsluitsel over de aanvraag voor de Stadswerf volgt op korte termijn, waarna we aan de slag kunnen met de realisatie van de panelen op beide gemeentelijke panden. Dit zal in 2017 plaatsvinden.

Deze toekomstige uitbreiding van het aantal zonnepanelen betekent een lager verbruik van energie. Hiermee dragen we ook bij aan de doelstellingen van het energieconvenant dat we als gemeente Vianen hebben ondertekend, samen met zestien organisaties uit Vianen, vanuit de gezamenlijke doelstelling om minder energie en CO2 ter verbruiken: 10% over drie jaar.
Het is goed om te zien dat zoveel bedrijven inzetten op een duurzame bedrijfsvoering.