Duurzaamheid

Binnen het aandachtsgebied Duurzaamheid richt de gemeente zich op tastbare projecten die bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en het creëren van meer bewustzijn onder inwoners en ondernemers van het belang van duurzaamheid.

Er is subsidie aangevraagd voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen op het Stadhuis en de Stadswerf. Plaatsing van de zonnepanelen geeft een impuls aan het duurzamer maken van de gemeentelijke gebouwen.

Duurzaamheid, sociale dienstverlening en lokale economie kwamen bij elkaar in de aanschaf van twee elektrische fietsen (e-bikes). Ambtenaren kunnen hun werkafspraken in de regio nu op de fiets afleggen, als alternatief voor de auto. De fietsen zijn geleverd door een fietsenmaker uit Vianen, en worden nu al intensief gebruikt door het Sociaal Team bij hun huisbezoeken.

Bij diverse bedrijven zijn in de afgelopen periode 27 quick scans energie uitgevoerd, die inzicht geven in het energieverbruik. Een aantal deelnemers is actief aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun energieverbruik. Goed voor het milieu en de portemonnee!

Verder is een dubbel elektrisch oplaadpunt gerealiseerd op het Valkenplein achter het Stadhuis, waar elektrische en hybride auto's gebruik van kunnen maken. De komende tijd staan er nog enkele andere oplaadpunten verspreid over Vianen op de planning, zodat elektrische rijders op meerdere locaties binnen de gemeente hun auto kunnen opladen. In april vindt een gesprek plaats met meerdere partijen om te kijken of één van de oplaadpunten kan worden voorzien van lokale duurzame energie.

Voor de verschillende educatieprojecten (energie, (duurzaam) tuinieren, boerderij in de kijker en zwerfafval) is contact geweest met de betrokken partijen, zoals de scholen over het opnemen van de projecten in de jaarplanning. Hier is enthousiast op gereageerd door de betrokkenen. Met als gevolg dat de eerste school in april/mei met een aantal klassen al een bezoek brengt aan één van de boerderijen in Vianen.