Landelijk gebied

Binnen het aandachtsgebied Landelijk Gebied zet de gemeente in op het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit, door middel van versterking van toerisme, recreatie en economie. 

Fort Everdingen – Rijksmonument, enkele jaren geleden verkocht aan een ondernemer - heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van Loods 3 tot proeflokaal, brouwerij en verbouw van de plofbunker tot sanitair gebouw. Zodra het sanitair geregeld is, volgt de aanvraag voor een Drank & Horeca vergunning. Het bestemmingsplan is in de maak en daarnaast ligt er een projectplan voor het herstel van het Fort. Op basis hiervan investeert de gemeente de komende drie jaar in het Fort. En zijn er gesprekken met Werk en Inkomen Lekstroom voor het bieden van arbeidsplaatsen voor kwetsbare inwoners.

Drinkwatertappunten maken het voor een ieder mogelijk om op meerdere plaatsen in de gemeente vers en schoon water te drinken. De eerste twee locaties zijn vastgesteld in overleg met waterbedrijf Oasen: het Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij de Ponthoeve en de Lijnbaan. De locatie Voorstraat wordt later ingevuld, afhankelijk van de herinrichting van de Voorstraat. Voor de laatste twee locaties (Diefdijk en de Stuw), ontvangen wij begin april een voorstel.

In samenwerking met de provincie is inmiddels de routestructuur voor wandelingen in kaart gebracht en een concept-routekaart voor Vianen gemaakt. De routes door Vianen maken onderdeel uit van een groter gebied, dat doorloopt tot het plassengebied ten noorden van de provincie. De realisatie van dit gehele plan wordt momenteel door de provincie aanbesteed waarna de verwachting is dat het plaatsen van de bordjes plaatsvindt in de tweede helft van 2016.