Leefbaarheid en buurtbemiddeling

Logo van buurtbemiddeling

Prettig wonen, werken en recreëren zijn speerpunten uit de Toekomstvisie. Buurtbemiddeling kan helpen om de leefbaarheid in een straat of wijk te verbeteren, en daarmee prettig wonen bevorderen. Problemen tussen buren of buurtgenoten ontstaan vaak met kleine irritaties. Over geluidshinder, rommel, parkeeroverlast etc. Als het niet lukt om daarover met elkaar te spreken, kan dit behoorlijk uit de hand lopen. Als het niet lukt om dat samen op te lossen kan een buurtbemiddelaar de helpende hand bieden.


Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Goed getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De buurtbemiddelaar luistert naar het verhaal van beide partijen, zonder een oordeel uit te spreken. Vervolgens helpt hij beide partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Project Buurtbemiddeling in Vianen

De gemeenteraad heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten van het project Buurtbemiddeling. Het geld is bedoeld om het project op te starten en uiteindelijk te verankeren over een periode van drie jaar (2016 - 2018).
In Vianen komen conflicten tussen buren of buurtgenoten tot nu toe bij de politie of de woonconsulent sociaal beheer van de woningcorporatie terecht. Door dit project kunnen zij dergelijke kleine conflicten doorspelen naar de buurtbemiddelaars.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een methode ontwikkeld voor buurtbemiddeling. Vrijwilligers worden volgens deze methode getraind. Zij krijgen leiding van een betaalde coördinator.

De opdracht om buurtbemiddeling op te starten is aan Stichting Welzijn Vianen gegeven. De SWV stelt een convenant op waarin afspraken tussen SWV, LEKSTEDE Wonen, politie en gemeente worden vastgelegd. Naar verwachting zijn de eerste buurtbemiddelaars aan het eind van dit jaar inzetbaar.