Samen bereiken we meer

Burgemeester van Vianen: Wim Groeneweg

Het zijn drukke tijden op het Stadhuis. Naast de ‘gewone’ werkzaamheden wordt hard gewerkt aan de herindeling met Leerdam en Zederik. In de loop van de komende periode zullen wij u daarover steeds meer informeren. In deze nieuwsbrief neem ik u mee in de ontwikkelingen binnen de investeringsagenda. De 45 projecten waaraan de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven in december 2015 zijn in diverse stadia van voorbereiding of uitvoering. Kenmerkend voor de investeringsagenda is dat we de zaken in samenhang oppakken.

Tussen de projecten, met andere onderwerpen op de gemeentelijke agenda, en vooral ook met partijen buiten het Stadhuis. Om samenhang te bereiken is samenwerking nodig. Dat betekent veel overleg en afstemming, dus veel aandacht en tijd. Een voorbeeld is het project collectieve oplossingen. Doel hiervan is het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor specifieke zorgvragen en doelgroepen. Met thema’s als scheiden (o.a. financiële gevolgen en gevolgen voor het gezin), budgettering, opvoedvraagstukken, rouw- en verliesverwerking en zorgbehoevende kinderen.

Het sociaal team ontwikkelt deze bijeenkomsten en trainingen in nauwe samenwerking met partners als de scholen, Stichting Welzijn Vianen, Jeugdgezondheidszorg, GGD en peuterspeelzalen, WIL, etc. In het najaar vertellen wij u hier graag meer over.
Andere projecten zijn al verder in de ontwikkeling, of zelfs al in de afrondende fase. In deze nieuwsbrief nemen wij u daarin graag mee!
Ook in de komende maanden zitten wij niet stil. In de volgende nieuwsbrief doen wij daar verslag van. Fijne zomer, geniet van al het moois dat de gemeente te bieden heeft!