Sociaal domein

Binnen het aandachtsgebied Sociaal domein neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners door te zorgen dat iedereen de ruimte en mogelijkheden krijgt om mee te doen in de samenleving.

Voor veel projecten in het Sociaal domein werkt de gemeente samen met partners. Een deel van de  projecten is in de onderzoeks- of offertefase, een andere deel is al gestart. Zo stelt de Stichting Welzijn per 1 mei een coördinator buurtbemiddeling aan. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Met de Stichting Welzijn Vianen hebben ook gesprekken plaatsgevonden over haar inbreng bij andere projecten, waaronder de rolstoelbus. Daarvoor stelt de stichting nu een plan van aanpak op. De Voorlees Expres is in 2015 al gestart, maar kan de komende jaren op volle kracht vooruit.

Sportservice stelt in samenspraak met de gemeente een coördinator aan voor de brede school. Sportservice is ook betrokken bij een onderzoek naar de eventuele bredere maatschappelijke rol van sportverenigingen. Denk aan vrijwilligers werk en arbeidsplaatsen, maar ook aan preventieve sport aanbod voor ouderen o.a.: (diabeten en longpatiënten).

In het kader van de collectieve oplossingen wordt in mei de tweede budgetcursus gegeven. Doel van deze cursus is te voorkomen dat mensen (verder) in financiële problemen raken. In het verlengde hiervan ligt de vraag van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) om als pilotgemeente een spreekuur te starten voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Dit pilot project nemen wij ook mee in het project collectieve oplossingen, dat trainingen en voorlichting op maat aanbiedt voor specifieke doelgroepen en thema’s. Denk bijvoorbeeld aan opvoedvraagstukken, depressiviteit en armoede.