Van Toekomstvisie naar investeringsagenda: Toekomstvisie Vianen

Het opstellen van de strategische Toekomstvisie was de eerste stap in het proces dat leidde tot maar liefst 45 projecten in het kader van de investeringsagenda.
De visie kwam tot stand na een uitgebreid inspraaktraject met de gehele Viaanse gemeenschap. De informatie werd verzameld en gebundeld in een lijvig document, genaamd Vianen, Toekomstvisie 2025. Samengevat staat daar in wat de gemeente nastreeft:

  • vanuit onze kernkwaliteiten betrokken, kritisch, ondernemend en saamhorig binnen het profiel
  • water, groen en historie in het hart van Nederland werken we aan de hoofdkeuzes in het beleid
  • wonen, historische en landschappelijke waarde, vitaliteit en dynamiek die worden ondersteund en geactiveerd door de mechanismen
  • toerisme en economie

Ofwel, alles wat wij doen staat in het teken van de vitale en dynamische toekomst van Vianen.

Vervolgens is  een Dromenboek samengesteld, met daarin voorbeelden van uitwerkingen van de ambities uit de Toekomstvisie.

Om die ambities waar te maken was geld nodig. In de aanloop naar de herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik kwam een investeringsbudget vrij. De gemeente kreeg de opdracht om dat te vertalen naar projecten die aansloten bij de ambities en dromen zoals die eerder in het traject waren verwoord. Dat gebeurde onder het motto: Vrijstad Vianen: de investering waard! 

Welke projecten inmiddels zijn opgestart kunt u vinden op de volgende pagina. Deze strekken zich uit over de deelgebieden Bedrijfsvoering, Bedrijventerreinen, Centrum, Duurzaamheid, Landelijk gebied en Sociaal Domein.
Nieuws en actuele ontwikkelingen over de voortgang van de projecten leest u op deze website en in de digitale nieuwsbrief.