Herindeling gemeente Vijfheerenlanden

We hebben als gemeente Vianen veel om trots op te zijn: inwoners die graag de handen uit de mouwen steken, betrokken ondernemers, een prettige leefomgeving, goede recreatiemogelijkheden en een rijke historie. Dat willen we voor de toekomst graag zo houden en waar mogelijk versterken. Met onze visie in de hand richten we ons op de toekomst. Vol vertrouwen, maar ook met oog voor actuele ontwikkelingen. Zo hevelt de rijksoverheid steeds meer taken over naar de gemeenten (decentraliseren). Ook hebben we als gemeente onze eigen ambities uit de Toekomstvisie Vianen 2025. Een aantrekkelijk en levendig centrum, een sterke economie wonen voor jong en oud, vitale dorpen en het ontwikkelen van het toerisme.

Gemeentelijke fusie

Deze ontwikkeling en ambities brengen voor u als inwoner de nodige veranderingen met zich mee en hebben grote gevolgen voor het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad van Vianen heeft op 27 januari 2015 koers gezet op een bestuurlijke fusie. Ze heeft besloten om samen met de gemeenten Leerdam en Zederik een gemeentelijk fusie aan te gaan. Via een haalbaarheidsonderzoek is hiervoor de basis voor het herindelingsbesluit van de gemeenteraden op 10 november.

Op de hoogte blijven?

De actuele stand van zaken en nieuws over de herindeling van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, vindt u voortaan op www.vijfheerenlanden.nl.