Participatiewet

Participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd.

De hoofdlijnen:

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Jongeren die nu al een Wajong uitkering hebben, houden hun oude rechten
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering
  • De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen

Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong?

De groep mensen die nu Wajong heeft, blijft die rechten houden. Het UWV blijft verantwoordelijk voor deze groep. Alle mensen in de Wajong worden wel herkeurd. Mensen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn behouden een uitkering van 75% van het wettelijk minimum loon (WML). De mensen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 70% (WML). Om aan deze situatie te wennen, wordt er een overgangsregeling getroffen.

Afspraken met werkgevers

De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5.000 banen voor heel Nederland. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen vrijkomen.

Ook is afgesproken dat iedereen ten minste het minimumloon verdient, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

Vragen?

Heeft u vragen over de veranderingen op het gebied van werk? Kijk dan bij veelgestelde vragen (rechts op deze pagina) of uw vraag er tussen staat.