Kadastrale informatie

Het kadaster is verantwoordelijk

Bent u op zoek naar exacte gegevens over een woning of een perceel? Dan kunt u daarvoor terecht bij het kadaster. Veel kadastrale informatie is openbaar.

Het kadaster houdt bijvoorbeeld gegevens bij over eigendom, waarde, bouwjaar en erfgrenzen. U kunt deze informatie raadplegen via de website van het kadaster. Ook kunt u daar een uittreksel van een kadastrale kaart bestellen waarop uw perceel is aangegeven.

Hebt u twijfels over de oppervlakte van een perceel of hebt u een grensgeschil met uw buren? Dan kunt u dit door het kadaster laten onderzoeken. Hieraan zijn kosten verbonden.