Hoogwater en grote overstromingen

Door de klimaatverandering heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige neerslag. Rivieren moeten meer water afvoeren en de zeespiegel stijgt. Hoewel we goed beschermd zijn tegen overstromingen, kan het toch misgaan. Op de regionale overstromingskaart kunt u zien of u in een gebied woont dat getroffen kan worden door een overstroming. De kaart geeft daarnaast informatie over hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen tijdens een overstroming en welke voorbereidingen u kunt treffen. Op de website www.overstroomik.nl kunt u met het invoeren van uw postcode zien hoe hoog het water bij u in de buurt kan komen.

Meer informatie

Op www.onswater.nl vindt u meer informatie over hoe we in Nederland omgaan met water. Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. De komende jaren moet de overheid meer doen en investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden.

Wonen op Ossenwaard

Het eiland Ossenwaard ligt nabij het sluizencomplex in Hagestein. Dit eiland is bereikbaar via de Lekdijk en de toegangsweg ‘Ossenwaard’. Voor het project Ruimte voor de Lek wordt de toegangsdam en de toegangsweg verlaagd. Door de ruimte die de Lek krijgt is het omliggende gebied beter beschermd tegen overstromingen. Door de verlaging van de toegangsdam is de kans dat de weg éénmaal per 3 of 2 jaar kan overstromen. De gemiddelde duur per gebeurtenis is hoogstens 4 tot 8 dagen. Op het moment dat de toegangsweg overstroomd is reguliere hulpverlening - binnen de wettelijk gestelde normen – niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer of ambulance. Bewoners worden dan ook met klem geadviseerd het eiland gedurende die periode te verlaten. Zij worden, op het moment dat een overstroming een reële kans is, per brief geïnformeerd.