Kernongeval

We worden dagelijks blootgesteld aan een lage dosis radioactieve straling. Deze straling komt vanuit de ruimte en via natuurlijke bronnen op aarde vrij en is dus simpelweg onvermijdelijk. Wij kunnen die straling niet zien of voelen, maar wel meten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt zich bezig met de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland.

Stralingsincidenten

Wanneer ongewenste radioactieve straling of materiaal dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu, spreken we over een stralingsincident. U kunt hierbij denken aan grote incidenten (denk aan een incident kerncentrale) maar ook kleine (denk aan het verlies van radioactief materiaal in een ziekenhuis).

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein vanwege de strenge eisen die worden gesteld aan nucleaire installaties en het vervoer van radioactieve stoffen. Toch is een ongeval in een kernreactor of met nucleair transport nooit helemaal uit te sluiten. Doet zich een incident voor, dan informeert de Rijksoverheid u wat te doen. Het kan gaan om schuilen, evacueren of het innemen van jodiumtabletten, afhankelijk van de situatie.

Kernreactoren in provincie Utrecht

In onze provincie bevinden zich geen kerncentrales, maar er vindt wel vervoer plaats van nucleaire stoffen. Daarnaast werken ziekenhuizen met radioactieve stoffen en ligt onze gemeente binnen een straal van 100 kilometer van de kerncentrale Doel (België). Daarom heeft de Rijksoverheid in oktober als voorzorgsmaatregel jodiumtabletten uitgedeeld aan kinderen tot 18 jaar.

Jodiumtabletten

In geval van een stralingsincident moeten jonge mensen jodiumtabletten innemen op het moment dat de overheid dat aangeeft. Heeft u geen tabletten ontvangen? Dan kunt u die eventueel ook zelf kopen bij de apotheek.