Verhuizing

Algemene informatie

Als u gaat verhuizen doet u aangifte van verhuizing in de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 3 maanden voor de datum van uw verhuizing. Naast de identiteitsvaststelling is er ook een bewijs nodig waarmee de bewoning van het pand aangetoond kan worden zoals een huur- of eigendomsbewijs.

Digitaal doorgeven

U kunt online uw verhuizing doorgeven. Hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig. Documenten waarmee u uw bewoning van het huis of pand kan aantonen kunnen ingescand worden (bijvoorbeeld een huurcontract, een eigendomsbewijs). Als u gaat inwonen dan kunt u de verklaring van de hoofdbewoner(s) downloaden en ingevuld inscannen samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner(s).

U kunt ook een afspraak maken.

Inwonen

Indien u gaat inwonen bij iemand anders, of u gaat samenwonen met een persoon die al staat ingeschreven op dat adres, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner. Download het formulier verklaring hoofdbewoner.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Doorgeven verhuizing gratis