Veilig Thuis

Landelijk steunpunt

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per 1 januari 2015 samengegaan en heet nu Veilig Thuis. Veilig Thuis is het centrale landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dag en nacht bereikbaar via 0800-2000. Is er direct gevaar, bel dan 112.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt uitzicht op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Hoe werkt het?

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Is er direct gevaar, bel dan 112! Wilt u advies en hulp voor uzelf of een ander? U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. De hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld contact opnemen met Veilig Thuis, om een advies te vragen en een eventuele melding te doen.

Wat kan ik doen?

Wilt u advies en hulp voor de ander of voor uzelf? Bel 0800-2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!