Collectieve Oplossingen

Collectieve oplossingen voor specifieke zorgvragen en –groepen

De gemeente verzorgt in samenwerking met diverse partners meerdere malen per jaar voorlichting en trainingen voor specifieke zorgvragen en doelgroepen. Wij noemen dit collectieve oplossingen. De inhoud wordt op maat ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners als de GGD, scholen, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Stichting Welzijn Vianen (SWV). Onderwerpen die aan bod komen zijn echtscheiding, opvoeding, budgettering, rouwverwerking, gezondheid en seksualiteit.

Voor alle collectieve oplossingen geldt: deelname is gratis.