Schuld

Stichting Schuldhulpmaatje Vianen is een organisatie die mensen ondersteuning biedt bij schulden of bij het op orde maken van de administratie. Stichting Schuldhulpmaatje probeert zo vroeg mogelijk in contact te komen met mensen met financiële problemen. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen.

De Schuldhulpmaatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen niet de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe men in de toekomst schuldenvrij kan blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, maar ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake.

Stichting Schuldhulpmaatje heeft een werkplek in De Prenter. Jolanda Vroege, Coördinator Administratie bij Stichting Schuldhulpmaatje Vianen, is van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar om u te woord te staan. U kunt ook een afspraak maken voor het spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur, via T. 06-28193674 of E. administratie@shmvianen.nl