VoorleesExpress

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis.

Ieder jaar verlaat 1 op de 4 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress wil dit cijfer terugdringen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Ouders worden in staat gesteld om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier.

Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot 8 jaar. Dit zijn kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een thuisomgeving waar lezen en voorlezen (nog) niet vanzelfsprekend is. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel in het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en lezen een blijvende plek geven in hun dagelijks leven. Ze leren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

De VoorleesExpress draait op vrijwilligers. Zij worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en begeleid.

Meer informatie vindt u op de website van de bibliotheek.