Peuters

Peuter in zicht, gratis cursus voor ouders en opvoeders

Peuters ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders niet alleen boeiend, maar soms ook lastig…

Met veel enthousiasme is Rivas Jeugdgezondheidszorg in De Prenter (Grote Geusplein 1 te Vianen) gestart met de cursus Peuter in Zicht. In deze cursus, die bestaat uit vier ochtenden, worden gesprekken gevoerd aan de hand van de thema’s Steunen, Stimuleren en Sturen. Door middel van videofragmenten komen de onderwerpen aan bod die voor ouders van belang zijn, bijvoorbeeld zindelijkheid of hoe ga je om met driftbuien?

Meer informatie of aanmelden? Ouders kunnen contact opnemen via jgz.spreekuur.vianen@rivas.nl. Iedereen is van harte welkom, ook als u maar een keer kunt aanschuiven.