Sociale omgang

Sova

De Sociale Vaardigheidstrainingen (SOVA) training is er voor kinderen met een individuele coaching vraag op sociaal gebied. Deze training behelst meer dan alleen sociale vaardigheden.

De SOVA training bestaat uit tien lessen. Er wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen namelijk 8-12 jarigen en 13-17 jarigen. De nadruk ligt op het vergroten van de mogelijkheden en kansen, de sociale competenties en de deelnemers stimuleren actief te participeren op school en in de samenleving. Er is gerichte aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden op meerdere leefgebieden, zoals thuis, op school, in een vriendengroep, op een sportvereniging enzovoort zodat zij lekkerder in hun vel zitten en meer zelfvertrouwen krijgen in de contacten met anderen.

De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers en wordt kosteloos aangeboden. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Daniël Kolenberg van Jongerenopbouwwerk Jeugd-Punt, telefoonnummer: 06-24794588 of e-mailadres dk@Jeugd-Punt.nl.