Discriminatie en ongelijke behandeling

Het kan iedereen overkomen... Ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, lichamelijk of geestelijke beperking. Ongelijke behandeling vindt overal plaats, zoals op het werk, op school, in een winkel of in de horeca. Wie wel eens ongelijk behandeld is, weet hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt kan last krijgen van bijvoorbeeld stress, angsten en onzekerheid. Ook kan het leiden tot slechtere prestaties op school, het werk of bij het sporten.

Art.1 Midden Nederland

Volgens Artikel 1 van onze grondwet moeten alle mensen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling nog veel voor. Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland zet zich in voor gelijke behandeling binnen de provincie Utrecht. Bent u ongelijk behandeld? Of ziet u het om u heen? Wilt u er wat aan doen, maar weet u niet wat? Leg uw ervaring dan voor aan het expertisecentrum Art.1 Midden Nederland. Samen met het expertisecentrum kijkt u wat u aan uw klacht kan doen en/of hoe u uw situatie kan verbeteren. Het is belangrijk om uw ervaring te melden, ook als u geen verdere stappen wilt zetten. U kunt ervoor kiezen anoniem te blijven. Dankzij uw melding kan expertisecentrum Art.1 Midden Nederland ongelijke behandeling in kaart brengen, voorkomen en bestrijden. U privacy wordt gewaarborgd en uw melding is vertrouwelijk. De behandeling van uw melding is geheel gratis.

Hoe kan Art.1 Midden Nederland u helpen? 

Iemand met een visuele beperking wordt de toegang geweigerd bij een winkel omdat hij een blindengeleidehond bij zich heeft. De winkelier laat geen honden toe in de zaak. Met de eigenaar van de winkel is contact opgenomen. Deze heeft begrip voor de uitzonderlijke situatie en zegt toe in het vervolg blindengeleidehonden in de winkel toe te laten.

Een moslima kan niet sporten in een sportschool, omdat zij een hoofddoek draagt. De sportschool verbiedt met hoofdbedekking te sporten. De huisregels van de sportschool zijn aangepast. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hoofddeksels die gedragen worden vanwege godsdienst. De moslima kan nu met haar hoofddoek op sporten bij haar eigen sportschool. 

Meld uw ervaring met ongelijke behandeling via

Voorlichting                                               

Art.1 Midden Nederland geeft voorlichtingen over vooroordelen en discriminatie voor verschillende doelgroepen. Kijk voor het actuele aanbod op: http://www.art1mn.nl/voorlichting. Art.1 Midden Nederland verzorgt ook voorlichtingen op maat. Voor een kosteloze offerte kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Art.1 Midden Nederland
Kaap Hoorndreef 42    
3563 AV  Utrecht  
030-232 86 66
info@art1mn.nl