Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp: het AKJ

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van het sociaal team of van jeugdzorgaanbieders (open en gesloten instellingen; jeugdbescherming; gezinshuizen).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?       

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of van de jeugdzorgaanbieder, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luistert hij of zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het sociaal team of jeugdzorgaanbieder.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt bellen op 088 – 55 51 000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Jongeren kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor andere informatie op de website van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg.