Jeugdhulp

De Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen wanneer zij dat nodig hebben. De verantwoordelijkheid voor gezond en veilig opgroeien ligt allereerst bij ouders en de jeugdige zelf. Meestal gaat dit ook goed. Maar soms is hierbij extra ondersteuning, hulp of zorg nodig. Dan kunt u terecht bij de gemeente.

Taken gemeenten

Als gemeente Vianen willen we kinderen zodanig ondersteunen dat zij binnen de gegeven mogelijkheden veilig en gezond opgroeien. Als gemeente hebben we de plicht om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een kind en een gezin. We zetten daarbij als eerste in op preventie, de eigen kracht van het gezin en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat niet voldoende is, treffen we een individuele voorziening, die bijvoorbeeld betrekking kan hebben op meer gespecialiseerde zorg.

Hulp of ondersteuning nodig?

Als gemeente Vianen willen we kinderen zodanig ondersteunen dat zij binnen de gegeven mogelijkheden veilig en gezond opgroeien. Als gemeente hebben we de plicht om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een kind en een gezin. We zetten daarbij als eerste in op preventie, de eigen kracht van het gezin en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat niet voldoende is, treffen we een individuele voorziening, die bijvoorbeeld betrekking kan hebben op meer gespecialiseerde zorg.

Toegang tot hulp of ondersteuning?

De toegang tot jeugdhulp is in Vianen geregeld via het Sociaal Team Vianen. Dit is een team van professionals uit allerlei organisaties (kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, een verpleegkundige, een welzijnswerker et cetera). Als u de gemeente benadert met een vraag rondom zorg of welzijn, neemt iemand van het Sociaal Team contact met u op.

Het kan ook zijn dat de huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige u met uw vraag naar het Sociaal Team verwijst om mee te denken over wat nodig is voor uw kind of gezin. Wij werken met hen samen en hebben korte lijnen. Zo zijn twee leden van het Sociaal Team als praktijkondersteuner jeugd werkzaam voor de huisartsen in Vianen.

Meer informatie over het Sociaal Team vindt u hier: Servicecentrum Sociaal Domein

Welke zorgaanbieders van jeugdhulp?

De gemeente Vianen werkt bij de inkoop van jeugdhulp samen met andere gemeenten in de regio Lekstroom. We hebben een contract met meer dan 150 aanbieders van allerlei vormen van jeugdhulp. Wanneer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, kijken we samen met u welke aanbieder(s) deze zorg kan/kunnen leveren en waar uw kind snel terecht kan.

Aanbieders van jeugdhulp kunnen bij de Regionale Backoffice Lekstroom terecht voor vragen met betrekking tot een contract: Regionale Backoffice Lekstroom