Kinderopvang

Kinderdagopvang (KDO)

Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar opgevangen als hun ouders aan het werk zijn. Gediplomeerde leid(st)ers dragen zorg voor de kinderen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens de schoolvakanties terecht. Kinderen kiezen zelf kiezen wat ze er willen doen: eten, drinken, lezen of spelen. Ook is er vaak huiswerkbegeleiding mogelijk.

Peuterspeelzalen

In peuterspeelzalen kunnen kinderen tussen 2 en 4 jaar een paar keer per week met andere kinderen spelen. In Vianen zijn diverse particuliere peuterspeelzalen.

Gastouderopvang

Ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen ook kiezen voor gastouderopvang. Uw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin.

Nota toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang Vijfheerenlanden 2018