Tegemoetkoming zorgkosten

In 2015 en 2016 heeft de gemeente een eenmalige compensatie uitbetaald om chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen te ondersteunen wegens het wegvallen van de WTCG (Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) en de CER(Compensatie eigen risico).

In 2016 is besloten dat de tegemoetkoming hoge zorgkosten in 2017 overgaat in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering van Menzis.

Chronisch zieken en gehandicapten hebben, door hun aandoening, vaak hogere zorgkosten. Bij een laag inkomen kunnen deze mensen zich vaak niet goed aanvullend verzekeren. De gemeente betaalt een maandelijkse gemeentelijke bijdrage voor de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering per verzekerde aan Menzis. Bij deze aanvullende verzekering wordt meer vergoed dan bij andere zorgverzekeringen, zoals zelfhulpmedicatie en hulpmiddelen als beugels in de badkamer. Nu de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd, betalen verzekerden een lagere maandelijkse premie voor de aanvullende verzekering dan normaal. Zo worden de lasten van chronisch zieken en gehandicapten verlaagd.

Half november 2016 zijn alle inwoners die vorig jaar recht hadden op de eenmalige tegemoetkoming geïnformeerd per brief dat er in 2017 geen tegemoetkoming wordt verstrekt, maar de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering omlaag gaat en ze zich kunnen aanmelden voor deze verzekering. Ook heeft dit in het Kontakt gestaan en op de gemeentelijke website.

Veelgestelde vragen tegemoetkoming zorgkosten

Ben ik verplicht om me aan te melden bij Menzis?

U behoudt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor een andere verzekering dan de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis. Alleen hebben ze dan geen voordeel van de gemeentelijke bijdrage.

Hoe kan ik me aanmelden voor Menzis?

U kunt op de site van Werk en Inkomen Lekstroom ook informatie vinden over de collectieve ziektekostenverzekering. Ook kunt u zich hier aanmelden.

Hoe kan ik meer financiële hulp krijgen?

• Voor alle minimaregelingen kunt u terecht op de website van WIL Lekstroom.
• Ook kunt u voor hulp naar de Wijkwinkel: Tel: 0347- 344365 | Adres: gebouw “De Prenter”, Grote Geusplein 1 in Vianen.

Heeft u inhoudelijke vragen, dan kunt u terecht bij het Servicecentrum Sociaal Domein gemeente Vianen 0800 5016.