Subsidie

Gemeentelijke subsidies

In de gemeente Vianen zijn veel organisaties actief die activiteiten organiseren op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport  en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt voor de inwoners, is hiervoor subsidie beschikbaar.

Soorten subsidies

Er zijn drie soorten subsidies:

  • Budgetsubsidie voor instellingen die een duidelijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid en waarmee afspraken zijn gemaakt over de te leveren prestaties.
  • Basissubsidie voor verenigingen voor de instandhouding van activiteiten die elk jaar worden aangeboden. Deze worden voor een periode van maximaal vier jaar verleend.
  • Activiteitensubsidie zijn een stimulans voor het ontwikkelen van activiteiten die vernieuwend zijn, de reguliere activiteiten te boven gaan of van betekenis zijn voor de promotie van Vianen. Een activiteitensubsidie kan bestaan uit een beperkte bijdrage in de kosten, een garantie op het tekort of een éénmalig bedrag uit waardering voor de doelstelling.

Subsidie aanvragen kan alleen digitaal

Subsidieaanvragen kunt u alleen digitaal aanvragen (via de groene aanvraagbuttons aan de rechterkant). De verdere stappen wijzen zich vanzelf. Na indiening ontvangt u een aan de aanvraag (zaak) toegekend nummer, waarmee u het verloop van de procedure kunt volgen.
Voordeel voor u is ook dat eenmaal verstrekte gegevens in het systeem behouden blijven, zodat u bij een volgende gelegenheid alleen gegevens die gewijzigd zijn, hoeft aan te passen.

Subsidies restauraties aan rijksmonumenten zijn apart aan te vragen via de pagina Subsidie Beeldkwaliteit.

eHerkenning

Om een aanvraag digitaal in te dienen heeft u eHerkenning niveau 2+ (was eerst 2) nodig. U kunt dit online aanvragen. Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenning, u bent daarin een vrij een keuze te maken, de gemeente Vianen ondersteunt eHerkenning van alle aanbieders. Belangrijk is wel dat u kiest voor eHerkenning niveau 2+. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.  Omdat de eHerkenning nog niet over een breed terrein wordt gehanteerd, vergoedt de gemeente Vianen de kosten bij de subsidieverlening tot en met het jaar 2016 (ook indien de aanvraag zou worden geweigerd).

Controleer uw gegevens

Houd er rekening mee dat het voor een goede gang van zaken noodzakelijk is dat u de registratie van de gegevens van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel actueel houdt. Wij verzoeken u dat regelmatig te controleren.

Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de subsidies is van belang dat de activiteiten passen in de doelstellingen van het beleidsterrein waarvoor subsidie wordt gevraagd. Daarnaast moeten er  (voldoende) financiële middelen voor zijn opgenomen in de gemeentebegroting.