Van AWBZ naar Wmo

Eigen kracht en ondersteuning op maat

Veel inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen het zelf of met behulp van familie, buren of vrienden oplossen. Daar is niet altijd ondersteuning vanuit organisaties voor nodig. Er zijn ook mensen die kortdurend met wat hulp of tips kunnen functioneren en meedoen in hun omgeving. Daarnaast zijn er mensen die langere tijd of hun hele leven begeleiding en zorg nodig hebben. Inwoners, zorgorganisaties en de gemeente staan dichter bij elkaar en kunnen daardoor beter samen ondersteuning op maat in de buurt verzorgen. We willen stimuleren dat inwoners en organisaties kijken naar wat iemand wél kan. Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis en waar mogelijk met ondersteuning van vrijwilligers. Als dit niet mogelijk is dan zorgt de gemeente voor passende zorg.

Vragen?

Heeft u vragen over de veranderingen op het gebied van zorg? Kijk dan bij veelgestelde vragen of uw vraag er tussen staat. U kunt ook contact opnemen met het Servicecentrum Sociaal Domein via 0800 5016 of sociaalteam@vianen.nl