Gehandicaptenparkeerkaart

Maximaal 5 jaar geldig

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De parkeerkaart staat op naam van een persoon. De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.

Verschillende gehandicaptenparkeerkaarten

Dit zijn de gehandicaptenparkeerkaarten die u kunt aanvragen:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart aanvragen

Voorwaarden

Er zijn twee wettelijk voorwaarden waar de aanvrager aan moet voldoen:

  • Maximale loopafstand: de bestuurder is in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
  • Minimale tijdsduur loopbeperking: de bestuurder heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waaronder men moet verstaan: ten minste zes maanden.

Aanvraag

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking.  De gemeente bepaalt welke instantie. Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bellen het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente. Zij kunnen samen met u kijken of u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart.

Bij uw aanvraag neemt u de volgende zaken mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • bewijs van medisch onderzoek

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u recht heeft op de gehandicaptenparkeerkaart. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Kosten

Aan de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart zijn legeskosten verbonden. In 2018 bedragen deze kosten € 126,75.