Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerkaart nodig voor aanvraag

Voordat u een eigen parkeerplaats kunt aanvragen, vraagt u eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan. Met deze parkeerkaart kunt u op daarvoor gereserveerde plaatsen parkeren.

Toekenning gehandicaptenparkeerplaats

Als de gemeente de parkeerplaats toekent, wordt dit aangekondigd in Het Kontakt en in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken binnen 6 weken. Als er geen bezwaar is, wordt de gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats

Als u niet langer gebruikmaakt van de gehandicaptenparkeerplaats, meldt u dit aan de gemeente. De parkeerplaats wordt dan weer bestemd voor algemeen gebruik.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats 106,05
Nieuw kenteken voor gehandicaptenparkeerplaats 53,00