Huishoudelijke ondersteuning

Passende oplossing

Soms kunt u door uiteenlopende oorzaken uw huis niet meer op orde houden. De meeste mensen regelen zelf ondersteuning. De één laat zich helpen door familie en de ander huurt een betaalde hulp in. Heeft u niemand die u kan ondersteunen bij het huishouden? Dan kan de gemeente samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Wie bepaalt welke ondersteuning u nodig heeft?

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft de gemeente de huishoudelijke ondersteuning geregeld.  Als u een hulpvraag heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. Een Wmo-consulent van de gemeente bespreekt met u uw situatie en beoordeelt welke ondersteuning u nodig heeft. Het uitgangspunt is dat we eerst kijken wat u zelf kunt. Ook kijken we naar mogelijkheden in uw eigen omgeving om u te ondersteunen. Denkt u dan aan hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of buurtgenoten. Of hulp van diensten in de buurt zoals een boodschappenservice. Als deze mogelijkheden niet genoeg zijn komt u in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente.

Recht op ondersteuning

Als vaststaat dat u recht heeft op ondersteuning bij het huishouden, ontvangt u een beschikking met daarin het besluit van de gemeente. Daarin staat dat  deze ondersteuning een passende bijdrage is aan uw zelfredzaamheid. En dat het gewenste resultaat een schone en leefbare woning is. Dit heeft betrekking op de woonruimten die nodig zijn voor het normale gebruik van de woning en die daadwerkelijk in gebruik zijn. Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we het schoonhouden van de woon- en slaapkamer, keuken, badkamer en toilet.

Onder het schoon en leefbaar houden van de woning verstaan we in ieder geval niet:

  • De zorg voor dieren
  • Werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden
  • Het samen drinken van een kop koffie
  • Ramen lappen buiten
  • Het kopen van kleding en het doen van boodschappen.

Voor de uitvoering van de ondersteuning heeft de gemeente contracten afgesloten met vijf organisaties.  U kiest zelf uw aanbieder. De gemeente geeft het besluit door aan de aanbieder van uw keuze.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van de gemeente?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de gemeente, binnen 6 weken na de datum van het besluit. In het besluit staat hoe u dit kunt doen.

Wat kan ik verwachten van de aanbieder?

Met het besluit van de gemeente gaat u zelf in gesprek met de aanbieder. U maakt samen met de aanbieder afspraken over hoe het resultaat het schoon en leefbaar houden van de woning moet worden behaald. Ook kan de aanbieder meekijken naar andere oplossingen. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan. In dit plan wordt onder andere opgenomen wanneer de hulp komt, welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en bij wie u moet zijn als u vragen of een klacht heeft.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de ondersteuning?

Als u niet tevreden bent over de ondersteuning bij het huishouden is het belangrijk dat u contact opneemt met de aanbieder. U gaat dan in gesprek over hoe het resultaat het schoon en leefbaar houden van de woning moet worden behaald. Zo nodig worden de afspraken bijgesteld. Blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de aanbieder. Neemt u hiervoor contact op met uw aanbieder. Bent u na de behandeling van de klacht bij de aanbieder nog steeds ontevreden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via sociaalteam@vianen.nl of via telefoonnummer 0800 - 5016. Ook kunt u tijdens kantoortijden in het Stadhuis terecht.