Mantelzorg

Geen professionele hulp

Mantelzorg is de zorg die u verleent aan een familielid, buur of vriend, zodat er geen professionele hulpverlener hoeft te komen. De gemeente ondersteunt mantelzorgers. Dat kan met informatie en advies, maar ook met bijeenkomsten waar u ervaringen kunt uitwisselen. Om de zorg voor uw partner, familie, vriend of andere dierbare vol te kunnen houden, is het prettig dat er eens iemand anders voor u in kan vallen. Dit kan zijn omdat u op vakantie gaat of dat u tijd voor u zelf nodig heeft. Of u hebt graag ondersteuning bij de afwikkeling van allerlei aanvragen en verzoeken. Soms is het alleen al prettig eens met iemand te praten die ook naar u informeert. Voor vragen kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Vianen en het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente Vianen.

Gemeente waardeert mantelzorgers

Burgemeester en wethouders hebben een gemeentelijke regeling vastgesteld voor de waardering van mantelzorgers. In het verleden konden mantelzorgers in aanmerking komen voor het zogenoemde mantelzorgcompliment; een geldbedrag om de waardering voor de inspanning te tonen. Met de overheveling van zorgtaken vanuit de rijksoverheid is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Het budget dat hiervoor beschikbaar was is toegekend aan gemeenten, die kunnen kiezen hoe zij de waardering voor mantelzorgers willen laten blijken.

Voor Vianen is dit ter aanvulling op de Dag van de Mantelzorger die jaarlijks in november wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Welzijn Vianen. De gemeente Vianen heeft er voor gekozen het budget voor een iets ruimere doelgroep in te zetten dan nu het geval is, zodat meer mantelzorgers die blijk van waardering ontvangen. Dit gebeurt niet meer in de vorm van een geldbedrag, maar met zogenoemde dankjewel-pakketten. Deze worden op aanvraag verstrekt door het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn Vianen. Elke aanvrager die nog niet bekend is bij dit steunpunt wordt door een vertegenwoordiger van het steunpunt bezocht ter beoordeling van de verleende mantelzorg. Tijdens de intake wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de criteria (minimaal 8 uur per week gedurende een periode van een jaar of langer, in de gemeente Vianen wonen en geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg).  Mensen die de afgelopen maanden naar de mantelzorgwaardering geïnformeerd hebben, krijgen persoonlijk bericht.

Voor vragen kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Vianen via (0347) 374 097 en het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente Vianen 0800 5016.