Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is langdurig en onbetaalde zorg die men verleent aan een familielid, partner, vriend, kennis of buur. In de gemeente Vianen hanteren we de regel dat je meer dan 3 maanden lang en 8 uur per week voor iemand zorgt.
 

Ondersteuning

De gemeente en Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen ondersteunen mantelzorgers. Dat kan met informatie en advies, maar ook met bijeenkomsten waar u ervaringen kunt uitwisselen. Om de zorg vol te kunnen houden, kan het fijn zijn dat er eens iemand anders voor u in kan vallen. Dit kan zijn omdat u op vakantie gaat of dat u tijd voor u zelf nodig heeft. Of u hebt graag ondersteuning bij de afwikkeling van allerlei aanvragen en verzoeken. Soms is het alleen al prettig eens met iemand te praten die ook naar u informeert. Voor vragen kunt u terecht bij Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen en het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente Vianen.
 

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers die zorgen voor iemand die in de gemeente Vianen woont, ontvangen rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg een uitnodiging voor de verwendag en de uitreiking van een cadeau als blijk van waardering voor al het ‘werk’ dat mantelzorgers doen.

Mantelzorgers ontvangen deze waardering als zij zich bij Mantelzorg Vianen registeren als mantelzorger. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan, kunnen dat doen bij Mantelzorg Vianen: www.welzijnvianen.nl/mantelzorg of bellen naar 0347 374 097.

Voor vragen overige vragen kunt u terecht bij Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen via  0347 374 097 en het Servicecentrum Sociaal Domein van de gemeente Vianen 0800 5016.