Gebruikelijke zorg

Hulp bij het huishouden

Gebruikelijke zorg betekent dat het heel gewoon is dat gezinsleden taken overnemen van iemand die hulp bij het huishouden nodig heeft. Eerst kijken we of de extra zorg binnen het eigen gezin of het eigen huishouden is te regelen. Indien is vastgesteld dat uw huisgeno(o)t(en) zelf beperkingen heeft en het huishouden slechts gedeeltelijk of niet kan uitvoeren, dan kunt u alsnog hulp bij het huishouden ontvangen vanuit de Wmo voor die taken die de huisgenoot niet kan overnemen of uitvoeren. Een drukke baan of studie is geen reden om niet voor het huishouden te kunnen zorgen. Ook van minderjarige kinderen wordt verwacht dat ze helpen in het huis. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd. Als u niemand heeft die u kan ondersteunen bij het huishouden, dan kan de gemeente samen met u naar een passende oplossing zoeken.