Verplaatsen in en om uw woning

Zelfredzaamheid in en om het huis

Het is belangrijk dat u zich kunt verplaatsen en zich kunt redden in en om uw huis. Met verplaatsen bedoelen we dat u zich kunt redden om van de woonkamer naar de slaapkamer, het toilet, de badkamer en keuken te komen en naar buiten te gaan. Met functioneren bedoelen we dat u gebruik kunt maken van de ruimten. Misschien helpt uw partner, kind, buur of kennis u. Of u krijgt professionele hulp van bijvoorbeeld een verpleegkundige. U kunt zelf ook hulpmiddelen kopen of kleine aanpassingen doen die het u gemakkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan een rollator, beugels naast het toilet of een verhoogd toilet. Heeft u moeite met lopen in en om uw huis of zijn er grotere aanpassingen in uw woning nodig, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. De gemeente vergoedt altijd  de goedkoopst compenserende oplossing. Dat wil niet zeggen dat de voorziening die u krijgt ook de goedkoopste voorziening is. Aan alle voorzieningen worden kwaliteitseisen gesteld. Voor woonvoorzieningen geldt bijvoorbeeld het bouwbesluit 2003 en voor rolstoelen geldt het GQ-keurmerk. Daarnaast kan het zijn dat een duurdere voorziening langer meegaat en daardoor in feite op langere termijn goedkoper is.

Verhuisadvies

Door veranderingen in uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid kan het zijn dat uw woning niet meer geschikt is. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld uit voorzorg te verhuizen naar een gelijkvloerse woning of uw woning zelf aan te passen, zodat u zich kunt verplaatsen in en om de woning. In sommige situaties kan het anders indelen van de woning al een oplossing bieden. Als traplopen een probleem wordt, kunt u kijken of een extra leuning of beugels het traplopen misschien beter mogelijk maken. Het kan ook voorkomen dat de woning niet meer geschikt is om te bewonen met uw beperkingen. In die situatie is een verhuizing de beste oplossing. In veel overige situaties zoeken we naar een passende oplossing. 

Rolstoel

Als u slecht ter been bent, vanwege een langdurige ziekte, een handicap of door ouderdom, kan een rolstoel uitkomst bieden. Als u de rolstoel niet de hele dag nodig heeft, dan kunt u een rolstoel lenen, rolstoelen gebruiken die ter beschikking worden gesteld door een bedrijf/organisatie (zoals bij dierentuinen) of een rolstoel zelf aanschaffen (bijvoorbeeld via de tweedehands markt). Als u dagelijks een rolstoel nodig heeft, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. Dan kunt u zich toch zelfstandig bewegen over korte afstanden, en weer deelnemen aan het dagelijks leven. Indien u in een instelling verblijft en u bent aangewezen op een rolstoel voor permanent gebruik dan komt u misschien in aanmerking voor een rolstoel via de AWBZ.