Zorg in natura

Indicatie

Als u een indicatie krijgt voor een voorziening op grond van de Wmo, zoals een rolstoel of hulp bij het huishouden, kan deze voorziening door de gemeente geregeld worden. Dat wordt zorg in natura genoemd of ook wel bruikleenvoorziening. De gemeente zoekt dan de meest adequaat en noodzakelijk compenserende voorziening. Meestal gebeurt dit op basis van contractafspraken met leveranciers. Ook het onderhoudscontract, reparaties en een verzekering lopen dan via de gemeente. Indien u liever zelf uw voorziening regelt? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (Pgb).

Persoonsgebonden budget Wmo (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (Pgb) betekent, dat u zelf een geldbedrag krijgt toegewezen. De hoogte van het geldbedrag is afgestemd op uw persoonlijke situatie en komt overeen met de bedragen zoals die gelden voor de bruikleenvoorzieningen. Hiermee kunt u de gewenste voorziening zelf kopen, laten onderhouden, repareren en verzekeren.

In geval van hulp bij het huishouden dient u zelf iemand in te huren. U stelt dan zelf een contract op, maakt afspraken en regelt de loonadministratie. U dient jaarlijks de besteding van het Pgb-bedrag volledig te kunnen verantwoorden aan de gemeente Vianen. U bent net zoals bij zorg in natura een eigen bijdrage verschuldigd.

Eigen bijdrage

Voor de meeste individuele voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, of voor aanpassingen aan uw huis. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van een voorziening.

De hoogte van deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK kijkt hiervoor naar uw gezinsinkomen van twee jaar geleden en naar uw vermogen. Voor meer informatie en de berekening van de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van het CAK.