Wmo, wat is het eigenlijk

Doel

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is u zo lang mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid. Dit betekent dat u ondersteuning kunt krijgen om:

  • zo lang mogelijk zelfstandig uw huishouding te voeren;
  • uzelf binnen en buiten uw woning te verplaatsen;
  • uzelf  binnen Vianen te verplaatsen;
  • uw sociale contacten te bezoeken.

We gaan altijd uit van uw eigen mogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden van familie, vrienden, buren, kennissen bij bestaande (vrijwillige) organisaties. Lukt dit niet of ten dele, dan kan de gemeente mogelijk helpen bij het vinden van een oplossing. Bij een objectief vastgestelde beperking kan een individuele voorziening dan als vangnet dienen.

Meldingen over ondersteuning via de Wmo lopen via het sociaal team.

Wet Wmo

Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo 2015 van kracht. De Wmo 2015 gaat uit van hetgeen u zelf kunt, en de mogelijkheid tot inschakeling van uw eigen netwerk daarbij.